RzeżbyEuropy
Gefördert durch:

Frankfurt |Oder| Słubice
EuropaSkulptur
Wizje Europy przyszłości od: Romano Prodi, Gesine Schwan i Günter Verheugen
Rzeźba »Symbioza«, Udo G. Cordes; Stal szlachetna; 8,04 m x 1,30 m x 1,40 m


 

Udo G. Cordes

Dwa miasta w Europie. Niewiele świadczy o tym, że było to jedno miasto położone na obu brzegach Odry. Dziś wystarczy zaledwie kilka kroków by znaleźć się w innym kraju i stać się cudzoziemcem. W obu miastach i ich mieszkańcach odkryć można wiele widzialnych i niewidzialnych blizn, w których zawiera się część europejskiej historii. Miasta graniczne w pierwszej kolejności dotknięte bywają wojennymi konfliktami i są w czasach politycznej destabilizacji czułymi sensorami.

Tutaj we Frankfurcie i w Słubicach artyści skonfrontowani zostali w ramach projektu artystycznego »Goetzen – ich und die Anderen« (»Bożki – ja i inni“) z pytaniami, które w erze globalnych przełomów i wielkich przemian społecznych coraz silniej przebijają się do naszej świadomości: W jaki sposób i w oparciu o co orientujemy się w świecie, w którym wartości moralne »wystrzępiły się« i zatraciły swoją przydatność, gdzie wiedza i informacja zdają się każdego dnia podwajać, a refleksja stała się największym luksusem w zestawieniu z coraz to większym stopniu kurczącym się czasem.

Pojęcie »bożków« otwiera dzięki swojemu zamkniętemu charakterowi i wielorakiej wykładni szerokie horyzonty dla asocjacji. W przeciwieństwie do elastycznych pojęć doby komunikacji nie wpada ono łatwo w ucho, lecz irytuje, absorbuje, staje w poprzek i narzuca pytania, które nie znajdują miejsca w życiu codziennym. Pytania odnośnie zagadki życia i indywidualnych rozważań nad bytem.

Ostatnia część projektu artystycznego wykracza poza ramy życia jednostki i poświęcona jest idei Europy. Przygotowanie politycznego zjednoczenia Europy w przyszłości było niczym nie zabezpieczoną utopią. Tym, którzy stworzyli tę wizję zjednoczonej, pokojowej, żywej i tolerancyjnej Europy i przez lata krok po kroku wdrażali i realizowali ją z wielkim zaangażowaniem, oddano tu nad Odrą hołd. Pewnego dnia, kiedy »Ja i inni« przeistoczymy się w »my razem«, wizja Europy stanie się rzeczywistością.