Impressum
Gefördert durch:

Organizator

Urząd Miasta we Frankfurcie nad Odrą

Idea, koncepcja, kurator

Udo G. Cordes

Wydawca

Udo G. Cordes, Hauptstr. 8, D – 10827 Berlin

Email: udog.cordes@arcormail.de

Redakcja

Udo G. Cordes, ffo Agentur GmbH

Korekta

Lothar Höricke, ffo Agentur GmbH

Teksty

Nicola Kuhn, Richard Rabensaat, dr Brigitte Hammer, Herbert Schirmer, Katrin Becker, Michael Nungesser, Cornelia Jentzsch, Jens Taschenberger, Udo G. Cordes

Eseje

Prof. dr Boena Chouj, dr Lydia Lange, prof. dr Hubert Orłowski, prof. dr Ojars Sparitis, prof. dr Karol Sauerland, Reinhard Jirgl, dr Michael Reiter, Peep Pillak, dr Krzysztof Wojciechowski

Tumaczenia

Z jzyka niemieckiego na polski: Dorota Fedoruk, ffo Agentur GmbH;

za wyjtkiem nastpujcych tekstów: Przedmowa M. Patzelta: Bettina Horn; Odpowiedzi na ankiet: Magdalena Filipowiak; Esej prof. Karola Sauerlanda: Monika Tokarzewska; Z jzyka oryginau na niemiecki: Esej Peepa Pillaka z estoskiego: Carsten Wilms; Odpowiedzi na ankiet: Magdalena Filipowiak