Udo G. Cordes
Gefördert durch: 

Udo G. Cordes

Pięć lat minęło już od czasu, kiedy swoją ideę projektu artystycznego »Goetzen – Ja i inni« przedstawiłem – wtedy jeszcze członkowi zarządu miasta ds. kultury, a obecnie nadburmistrzowi Frankfurtu nad Odrą –

Martinowi Patzeltowi oraz ówczesnemu burmistrzowi Słubic, Stanisławowi Ciecierskiemu i od kiedy doszliśmy do porozumienia, że zrealizujemy ten projekt wspólnie.

Dzięki wsparciu rządu federalnego i pełnomocnika ds. kultury i mediów idea ta przeobraziła się w konkretną możliwość. W imieniu wszystkich biorących udział w projekcie składam za to podziękowania na ręce minister stanu dr Christiny Weiss.

Nie ma już »GoetzenHäuser«, a Kościół Pokoju znów wypełnia pustka. W przeciwieństwie do zwykłych wystaw, w tym przypadku prawie wszystkie dzieła stworzone zostały wyłącznie dla projektu Goetzen.

Prace artystów utrwalone zostały za pomocą ilustracji i tekstów jedynie w niniejszej dokumentacji, obejmującej także eseje intelektualistów.

Eseje na temat »Ja i inni« napisali Bożena Chołuj, Lydia Lange, Reinhard Jirgl, Hubert Orłowski, Karol Sauerland, Peep Pillak, Ojars Sparitis, Krzysztof Wojciechowski, Herbert Schirmer i Michael Reiter.

Artyści przyjęli zaproszenie do Frankfurtu nad Odrą i Słubic, zmagali się tu z zagadnieniami indywidualnych strategii życiowych i stworzyli dzieła przeznaczone specjalnie dla tych miejsc i na ten, z góry określony czas. Instalacji w »GoetzenHäuser« autorstwa Jörga Herolda, Dmitri Prigova, Helen Escobedo, Zhang Huana, Moniki Sosnowskiej, Timma Ulrichsa, Olegsa Tillbergsa, Amadora, Ryszarda Góreckiego, Ulli Walter, Ursa Jaeggi, Azade Köker oraz Vii Lewandowskiego nie można już więcej obejrzeć ani zwiedzić.

Ponadto Helen Escobedo, Dmitri Prigov, Ulla Walter, Urs Jaeggi i Amador, razem z Helge Leibergiem, Bogną Burską, Jackiem Wesołowskim, Judith Siegmund, Veitem Hofmannem, Bucco, TRAKiem Wendischem i mną, realizując temat »Obraz a prawda« nadali nowy wygląd wnętrzu Kościoła Pokoju. Artystom tym należą się podziękowania i wielkie uznanie za wkład w koncepcję i wspólne dzieło w Kościele Pokoju oraz za to, że przez całe lato wzbogacali miejską przestrzeń Frakfurtu nad Odrą i Słubic za pomocą międzynarodowej sztuki.

Siedem tysięcy zwiedzających w samym tylko Kościele Pokoju, a o wiele więcej w »GoetzenHäuser«, Collegium Polonicum i na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, miało okazję zastanowić się nad zagadnieniami postrzegania rzeczywistości i pytaniem o to, co stanowi dla nich oparcie w życiu. Można było również podyskutować o tym z artystami, dziennikarzami i politykami w ramach serii »Frankfurckich rozmów o sztuce«.

Bez wsparcia instytucji miejskich, a szczególnie miejskiego Biura ds. Kultury, kierowanego przez burmistrz Katję Wolle oraz Urzędu ds. Robót Podziemnych, Budowy Dróg oraz Przestrzeni Zielonych we Frankfurcie nad Odrą, projekt utknąłby w bardzo wczesnym stadium. Chciałbym serdecznie podziękować szefowej urzędu, Dorit Bunk oraz dr. Reiterowi z miejskiego Referatu ds. Kultury, a także pozostałym współpracownikom, którzy swą przychylnością wspomagali projekt.

Dziękuję za wsparcie burmistrzowi Ryszardowi Bodziackiemu oraz architektowi miejskiemu, Adamowi Mizerskiemu. Podziękowania składam także na ręce dyrektora Collegium Polonicum, dra Krzysztofa Wojciechowskiego. Kieruję je również do kuratora Ryszarda Góreckiego.