Ryszard Bodziacki
Gefördert durch: 

Ryszard Bodziacki, Burmistrz Słubic

Europa zyskuje nowe oblicze. Znikają przeszkody, które przez wiele lat utrudniały wzajemne kontakty. Poznawanie kulturowych korzeni naszych sąsiadów zbliża mieszkańców po obu stronach Odry i umożliwia pracę nad umocnieniem łączącego nas fundamentu. Dlatego zadania, które leżą przed nami to dostrzeżenie i rozwijanie istniejących już elementów wspólnych, a także wspólne stawienie czoła wyzwaniom przyszłości.

Sztuki plastyczne ze swoim uniwersalnym językiem bardziej niż jakiekolwiek inne formy komunikacji predestynowane są do podjęcia dialogu z najistotniejszymi zagadnieniami współczesności. Imponujący przykład dali tutaj – w ramach projektu artystycznego »Goetzen – Ja i inni« – przybyli z wielu stron świata artyści, którzy tworzyli swoje prace wspólnie z polskimi i niemieckimi kolegami we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Stojące po obu stronach Odry »GoetzenHäuser« w oryginalny sposób oddają najróżniejsze postawy wobec problemów związanych z ludzkim bytem, pozwalają wejrzeć w świat wartości poszczególnych artystów oraz zachęcają zwiedzających do chwili refleksji i otworzenia się na pytania, które w trudnej codzienności często spychane są na dalszy plan.

Oprócz przedstawicieli sztuk plastycznych, kurator Udo G. Cordes, pozyskał dla projektu także naukowców, intelektualistów i pisarzy, prosząc ich o zilustrowanie roli jednostki w świecie w formie eseju na temat »Ja i inni«. Szczególnie cieszy, że obok intelektualistów z Estonii, Łotwy i Niemiec są wśród nich znane z polskich uniwersytetów osobistości: Bożena Chołuj, Hubert Orłowski, Karol Sauerland i Krzysztof Wojciechowski.

Szczególnego charakteru i znaczenia nadaje wydarzeniu we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach fakt, że w centrum uwagi tego projektu artystycznego znajduje się nie czysto estetyczna idea, ale jednostka ludzka ze swoją nadzieją, przekonaniami i oczekiwaniami. W szczególności w czasie, gdy dokonują się wielkie społeczne przemiany i zachodzą trudne do ogarnięcia globalne procesy, ważne jest, aby nie dopuścić do sytuacji, w której pytania o indywidualny byt zostaną zupełnie zapomniane. Ankieta »Co stanowi dla mnie oparcie w życiu«, której wyniki prezentowane są w języku polskim w Collegium Polonicum w Słubicach, a w języku niemieckim na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, pokazuje wyraźnie, jak zaskakujące doświadczenia stały się udziałem ludzi, którzy poszukiwali i odnaleźli w swoim życiu punkt oparcia. Opublikowane odpowiedzi kontrastują z codziennym, utartym trybem życia i kierują uwagę widzów na to, co nie mieści się w »normalnym« przebiegu dnia, ale jest tak samo ważne dla naszego samopoczucia.

Poprzez podejmowanie elementarnych zagadnień bytu, sztuka dąży do rozszerzania perspektywy poza granice działania pragmatycznego i przypomina o łą-czących nas wspólnych wartościach.

Wypada życzyć sobie, aby to wydarzenie artystyczne stało się pozytywnym przykładem wzajemnej tolerancji i współpracy dla całego regionu oraz partnerskich miast – Frankfurtu nad Odrą i Słubic.