Ja i Inni
Gefördert durch:

Julia Kristeva, »Fremde sind wir uns selbst«, edition suhrkamp

»Może to właśnie subwersja owego nowoczesnego indywidualizmu – moment, w którym obywatel państwa jako indywiduum przestaje postrzegać się i gloryfikować jako część pewnej jedności, odkrywając zamiast tego swoje inkoherencje i otchłanie, innymi słowy: swoją »obcość« – zmusza do zmiany perspektywy i pytania – już nie o włączanie obcego do systemu, który niweluje jego obcość, ale o współistnienie obcych, dzięki którym pojmujemy, że jesteśmy nimi wszyscy.«